Parter - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
01C 3 camere 3A4 N-V 81,9 mp 91.800 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
04C 3 camere 3A4 N-V 81,9 mp Indisponibil
02C 2 camere 2A5 S-E 70,45 mp Vândut
03C 3 camere 3C1 S-E 87,08 mp Vândut

Etaj 1 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
11C 3 camere 3B1 N-V 98,2 mp 105.300 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
12C 2 camere 2B1 S-E 86,65 mp 91.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
13C Studio 1A1 S-E 59,05 mp 65.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
15C 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
14C 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 2 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
21C 3 camere 3B2 N-V 96,2 mp 105.300 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
22C 2 camere 2B2 S-E 84,65 mp 90.700 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
23C Studio 1A1 S-E 59,05 mp Indisponibil
25C 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
24C 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 3 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
31C 3 camere 3B1 N-V 98,2 mp Indisponibil
32C 2 camere 2B1 S-E 86,65 mp 92.300 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
33C Studio 1A1 S-E 59,05 mp Indisponibil
35C 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp Indisponibil
34C 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 4 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
41C 3 camere 3B2 N-V 96,2 mp 105.800 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
42C 2 camere 2B3 S-E 83,75 mp 90.500 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
43C Studio 1A3 S-E 60,85 mp 68.500 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
44C 2 camere 2A2 S-E 80,48 mp Indisponibil
45C 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp 100.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Etaj 5 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
51C 3 camere 3B2 N-V 96,2 mp Indisponibil
52C 2 camere 2B3 S-E 83,75 mp Indisponibil
53C Studio 1A1 S-E 59,05 mp 67.400 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
54C 2 camere 2A3 S-E 85,28 mp 91.100 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
55C 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp Indisponibil

Etaj 6 - Scara C (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
61C 3 camere 3B2 N-V 96,2 mp 106.200 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
62C 2 camere 2B3 S-E 83,75 mp 92.700 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
63C Studio 1A2 S-E 60,05 mp 68.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
64C 2 camere 2A4 S-E 87,08 mp 92.800 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
65C 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 100.800 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Parter - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
01D 3 camere 3A3 N-V 82,2 mp Indisponibil
03D 3 camere 3C1 S-E 87,08 mp 95.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
04D 3 camere 3A3 N-V 82,2 mp 90.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
02D 2 camere 2A5 S-E 70,45 mp Vândut

Etaj 1 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
11D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 98.300 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
12D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp 79.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
14D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
15D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 98.100 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
13D Studio 1A1 S-E 59,05 mp Vândut

Etaj 2 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
21D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 99.200 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
22D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp 83.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
23D Studio 1A1 S-E 59,05 mp Indisponibil
24D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
25D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil

Etaj 3 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
31D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 99.600 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
32D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp 85.100 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
33D Studio 1A1 S-E 59,05 mp 66.700 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
34D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
35D 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp 100.200 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Etaj 4 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
41D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 99.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
42D 2 camere 2A2 S-E 80,48 mp Indisponibil
43D Studio 1A1 S-E 59,05 mp Indisponibil
44D 2 camere 2A2 S-E 80,48 mp 87.400 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
45D 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp 100.600 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Etaj 5 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
51D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 100.400 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
52D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
53D Studio 1A1 S-E 59,05 mp Indisponibil
54D 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp 85.700 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
55D 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp 101.000 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Etaj 6 - Scara D (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
61D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 100.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
62D 2 camere 2A6 S-E 79,15 mp 87.900 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
63D Studio 1A1 S-E 59,05 mp 68.600 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
64D 2 camere 2A6 S-E 79,15 mp 88.000 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
65D 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp 100.800 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat

Parter - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
01E 3 camere 3A4 N-V 81,9 mp Vândut
02E 2 camere 2A5 S-E 70,45 mp Vândut
03E 3 camere 3C1 S-E 87,08 mp Vândut
04E 3 camere 3A4 N-V 81,9 mp Vândut

Etaj 1 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
11E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
15E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
12E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut
13E Studio 1A1 S-E 59,05 mp Vândut
14E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 2 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
21E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
25E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
22E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut
23E Studio 1A1 S-E 59,05 mp Vândut
24E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 3 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
32E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
35E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
31E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Vândut
33E Studio 1A1 S-E 59,05 mp Vândut
34E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Vândut

Etaj 4 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
41E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
42E 2 camere 2A2 S-E 80,48 mp Indisponibil
44E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp 85.600 €
pretul afisat este pentru apartament seminifsat
45E 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp Indisponibil
43E Studio 1A2 S-E 60,05 mp Vândut

Etaj 5 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
52E 2 camere 2A3 S-E 85,28 mp Indisponibil
54E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
55E 3 camere 3A2 N-V 90,7 mp Indisponibil
51E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Vândut
53E Studio 1A1 S-E 59,05 mp Vândut

Etaj 6 - Scara E (Faza 2)

Nr. ap. Nr. camere Tip Orientare S. totala Preț
64E 2 camere 2A1 S-E 77,95 mp Indisponibil
65E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Indisponibil
61E 3 camere 3A1 N-V 89,8 mp Vândut
62E 2 camere 2A4 S-E 87,08 mp Vândut
63E Studio 1A2 S-E 60,05 mp Vândut